7 NAJNOWSZYCH KAZAŃ O RZECZACH OSTATECZNYCH (cały cykl)

Kazanie "O ostatnich sakramentach w życiu katolika": http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/wiecznosc/ostatnie-sak...
Kazanie "O śmierci i Sądzie Szczegółowym": http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/wiecznosc-i-przygotowa...
Kazanie "O końcu świata, przyjściu Chrystusa i Sądzie Ostatecznym": http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/wiecznosc-i-przygotowa...
Kazanie "O zmartwychwstaniu ciał i o kremacji ciała": http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/wiecznosc-i-przygotowa...
Kazanie "O Niebie i Otchłani Świętych Ojców": http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/wiecznosc-i-przygotowa...
Kazanie "O piekle jako wiecznej utracie Boga": http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/wiecznosc-i-przygotowa...
Kazanie "O czyśćcu jako przygotowaniu na Niebo": http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/wiecznosc-i-przygotowa...