NAJNOWSZE KAZANIE: "O WIERZĄCYCH, ALE NIEPRAKTYKUJĄCYCH"