KSIĄŻKI WARTE PRZECZYTANIA

 

KSIĄŻKI WARTE PRZECZYTANIA

            - polecane przez ks. Dawida -

MISTYKA

DUCHOWOŚĆ

 • Prawdła życia chrześcijańskiego ks. O. Bitschnau

 • Zarys teologii ascetycznej i mistycznej Adolf Tanquerey - 3 części 

 • O naśladowaniu Chrystusa Tomasz a Kempis, Sławna książka o życiu duchowym, o której mówi się, że więcej osób uświęciła i nawróciła, niż liter posiada.
  https://www.zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/o_nasladowaniu_chrys...

 • Pasja. Przez Maryję do Jezusa Tomasz a Kempis

 • Walka duchowa Wawrzyniec Scupoli, Książka zawierająca wskazówki do życia wewnętrznego. Ukształtowała m.in. św. Franciszka Salezego. Jedna z lepszych książek w tej dziedzinie.
  http://jednoczmysie.pl/wp-content/uploads/2013/02/Walka-duchowa-Wawrzyni...

 • Przewodnik grzeszników św. Ludwik z Granady
  https://sbc.org.pl/Content/315839/Publikacja-KC-7231.pdf

 • Trzy okresy Życia wewnętrznego Reginald Garrigou-Lagrange OP. Wielkie dzieło opisujące szczegółowo etapy duchowego wzrostu.

 • Twierdza wewnętrzna św. Teresa od Jezusa, Wielkie dzieło mistyczne św. Teresy z Awila, w którym opisuje drogę duchowego rozwoju. Ukazuję drogę duszy do świętości. Klasyka dzieł o życiu duchowym. 
  https://www.karmel.pl/twierdza-wewnetrzna-2/

 • Ćwiczenia duchowe dla początkujących Guy Jonquieres SJ

 • Traktat o miłości Bożej św. Franciszek Salezy

 • Wyznania Św. Augustyn, Jedna z najczęściej czytanych pozycji wielkiego Doktora Kościoła – mistrza papieża Benedykta XVI. Św. Augustyn opisuje drogę swojego nawrócenia.   

 • Życie duchowe czyli doskonałość chrześcijańska, św. bp Józef Sebastian Pelczar, Był on biskupem przemyskim o wielkim intelekcie. Lektura godna polecenia! Napisana jest bardzo prostym językiem i zrozumie ją każdy! Dwa tomy.

 • Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym św. Alfons M. de Liguori, Wspaniała lektura pomagająca w drodze do chrześcijańskiej doskonałości.

 • Stając przed Bogiem św. Alfons M. de Liguori, Opracowanie o modlitwie.

 • O głoszeniu Słowa Bożego św. Alfons M. de Liguori.

 • Droga do świętości. O modlitwie i lekturze duchowej św. Alfons M. de Liguori

 • O rozmyślaniu i rachunku sumienia podług św. Ignacego ks. M. Morawski 

 • Dziennik duszy pap. Jan XXIII

 • Miłość Mądrości Przedwiecznej. List do przyjaciół krzyża św. Ludwik M. Grignon de Montfort

 • Moje życie w Chrystusie św. Jan z Kronsztadu

 • Gdy Pan mówi do serca ks. G. Courtois

 • Zaufanie Opatrzności Bożej. Źródło pokoju i szczęścia  o. Jean-Baptiste Saint-Jure

MARIOLOGIA

 • Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort, Książka, dzięki której św. Jan Paweł II zrozumiał działanie Maryi. Autor jest pisarzem światowej klasy, a jego ideą jest oddanie się Maryi w niewolę miłości. Piękna teologia prowadząca do głębszego pokochania i poznania Matki Boga.
  http://louisgrignion.pl/download/traktat_o_prawdziwym_nabozenstwie.pdf

 • Tajemnica Maryi Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort, Malutka książeczka w skrócie przedstawiająca maryjną teologię św. Ludwika. Prawdziwa esencja nauki o naszej Matce. Książka pomaga tym, którzy zwątpili w sens modlitwy za wstawiennictwem Maryi.
  http://louisgrignion.pl/download/Tajemnica_Maryi.pdf

 • Przedziwny sekret różańca świętego Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort. To jedna z najpiękniejszych książek o różańcu.

 • Uwielbienia Maryi Św. Alfons Maria de Liguori, Wielki czciciel Maryi podaje esencję nauczania Ojców Kościoła, świętych i papieży o naszej Matce. Książka pozwala zrozumieć istotę działania Maryi, jest dawką wspaniałej teologii!
  http://krolestwonmp.files.wordpress.com/2014/03/c59bw-alfons-de-liguori-uwielbienia-maryi-krakc3b3w-1877.pdf

 • O nasladowaniu Najświętszej Maryi Panny ks. Aleksander Derouville, wyd. Michalineum, Przepiękna książeczka napisana na styl książki "O nasladowaniu Chrystusa". Wydana w wielu językach.

KAPŁAŃSTWO i ŻYCIE KONSEKROWANE

 • Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej Ks. S. Gobby, Vox Domini, Współczesne orędzia Maryi przekazywane dla kapłanów przez 25 lat. Ich owocem jest Kapłański Ruch Maryjny, który zrzesza ponad 60000 kapłanów i miliony świeckich.

 • Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do kapłanów Ks. Ottavio Michellini, Chrystus mówi do wybranego kapłana o sytuacji Kościoła współczesnego. Książka pozwala zrozumieć źródło kryzysu i upadku wiary. Ukazuje również wielkość kapłaństwa.
  http://prorocykatolik.pl/documents/Or%C4%99dziePanaJezusadokap%C5%82an%C...

 • Rozmyślania o życiu kapłańskim, św. Józef Sebastian Pelczar, Wspaniałe medytacje o kapłaństwie! Świetna do codziennych medytacji.

 • Jezus Chrystus wzorem i Mistrzem kapłana św. Józef Sebastian Pelczar.

 • Rozmyślania o życiu zakonnym św. Józef Sebastian Pelczar.

 • Jezus Chrystus wzorem i Mistrzem zakonnicy św. Józef Sebastian Pelczar.

ESCHATOLOGIA

 • Koniec świata doczesnego i tajemnice życia przyszłego Konferencje o. Charles Arminjon. Jedna z najlepszych książek o życiu wiecznym i końcu świata. Oparta na Biblii i Tradycji Apostolskiej. Ta książka kształtowała duchowość św. Teresy od Dzieciątka Jezus. I święta nazywała to dzieło dopełnieniem książki "O naśladowaniu Chrystusa" oraz przepisywała sobie całe konferencje.

 • Cztery sprawy ostateczne. Śmierć – Sąd – Piekło – Niebo Marcin z Kochem

 • Piekło. Czy istnieje? Czym jest? Bp L. G. de Segur, Książka pozwala zrozumieć istotę piekła.

 • Wyznania duszy potępionej Świadectwo osoby potępionej, zaopatrzone w Imprimatur.
  http://www.duchprawdy.com/WYZNANIA_DUSZY_POTEPIONEJ.pdf

 • Tajemnice życia pozagrobowego Andrzej Sieradzki, Jest to ciekawa lektura o życiu wiecznym, skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi.

 • Przygotowanie do śmierci Św. Alfons M. de Liguori, Rozważania o wieczności.

 • Traktat o czyśćcu Św. Katarzyna z Genui
  http://www.mocmodlitwy.info.pl/files/Sw_Katarzyna_z_Genui-TRAKTAT_O_CZYS...

 • Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi Maria Simma, Bóg dał jej doświadczyć tajemnicy czyśćca.

 • Rękopis z czyśćca Książka wydana przez Michalineum, zawiera Imprimatur Biskupa. Są to zapiski orędzi duszy czyśćcowej, bardzo przydatne do życia duchowego.
  http://wobroniewiaryitradycji.files.wordpress.com/2012/11/siostra_maria_od_krzyza-_rekopis_z_czyscca.pdf

 • Miesiąc dusz czyśćcowych Ks. Stefan Dosenbach, Opracowanie o czyśćcu z rozważaniami na każdy dzień listopada.

 • Jak pomagać duszom czyśćcowym? Post i jałmużna. S. Anna Czajkowska, s. Irena Złotkowska

 • Od złudzenia do prawdy (trafiona przez piorun stałam u bram Nieba i piekła…) Gloria Polo, wyd. Vox Domini, Jest to osobiste świadectwo Glorii Polo, która doświadczyła śmierci klinicznej.

ANGELOLOGIA, DEMONOLOGIA

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

MSZA ŚWIĘTA

 • Wykład o Mszy Świętej Marcin z Kohem. Książka, która doskonale wyjaśnia dar Ofiary Mszy św.

 • Ofiara Mszy Świętej ks. Mikołaj Gihr (3 części)

 • Ofiara Mszy św. w tajemnicach i cudach  ks. A. Reiners

 • Największy Skarb czyli codzienna Ofiara Mszy Świętej Ks. L. J. Chiavariano, Malutka książeczka pokazująca istotę Ofiary Mszy św.
  http://www.duchprawdy.com/msza_swieta_ks_ludwik_Chiavarino.pdf

 • Eucharystia Skarbem Kościoła Bł. Honorat Koźmiński, Wybrane myśli wielkiego czciciela Eucharystii, które pokazują jego miłość do Mszy św. i uczą jej nabożeństwa.

 • O wielkiej miłości Pana Jezusa ku nam w Przenajświętszym Sakramencie Ks. Wł. Seweryn, Książka uczy miłości do Chrystusa ukrytego w Eucharystii.

 • Serce naszej wiary. Rozważania o Mszy świętej Ks. R. Mader

 • Msza Święta. Jej znaczenie, korzyści, obrzędy i sposoby słuchania ks. Feliks Cozel, Na początku XX wieku autor tłumaczy krok po kroku całą symbolikę mszy św. „trydenckiej”.   

 • Msza św. Trydencka. Mity i prawda Apologetyka starej Mszy Świętej dla początkujących ks. Grzegorz Śniadoch IBP. Pozycja, w której autor rozprawia się z mitami i obiegowymi informacjami na temat Mszy trydenckiej.

 • Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła  bp Athanasius Schneider.

 • Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku o. Prokop

 • Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego opr. ks. L. Niedbał, ks. E. Klitsche i inni

 • Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład na wszystkie niedziele i święta ks. Otto

 • Tajemnica Mszy Świętej Catalina Rivas, Mistyczka, która otrzymała od Boga dar głębokiego poznania istoty Mszy św. Jej doświadczenia uznał miejscowy biskup. Napisała również książeczkę o spowiedzi, o śmierci itd.
  http://wreszciezyc.files.wordpress.com/2012/03/tajemnica-spowiedzi-i-mszy-c59bw-catalina-rivas.pdf
  Do słuchania:
  https://www.youtube.com/watch?v=lLy0diaKsaY

CHRYSTUS I KOŚCIÓŁ

 • Zasady i całość wiary katolickiej  ks. J.J. Gaume [kilka tomów]

 • Religia katolicka. Jej podstawy, jej źródła, jej prawdy wiary św. Józef S. Pelczar

 • Sprawa zmartwychwstania. Czy świadectwa historyczne potwierdzają zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Josh McDowell; Vocatio (022) 648-54-50, Warszawa 1996, Znany protestancki pisarz, który krok po kroku udowadnia, że fakt zmartwychwstania Chrystusa jest najbardziej bezsprzeczny i zdecydowanie mocniej udowodniony niż jakiekolwiek wydarzenie w historii świata. Fundamenty wiary, Wiarygodność Pisma Świętego oraz Więcej niż cieśla – to  inne książki tego autora.   
  http://www.gryfice.chs.pl/dok/Sprawa_zmartwychwstania.pdf

 • Chrystus w dobie tolerancji i epoce „wierzących inaczej” E. W. Lutzer, Warszawa 1998, Vocatio, Przepiękna książka prowadząca do wiary w Boskość Chrystusa i pokazująca wyjątkowość chrześcijaństwa. Dla mnie samemgo lektura tej książki była życiowym przełomem.

 • Jezus z Nazaretu Roman Brandstaetter, Sławne czterotomowe dzieło żyda nawróconego na chrześcijaństwo, opisujące życie Chrystusa.

 • Odwaga bycia katolikiem G. Weigel, Kraków 2004, wyd. M, Pełna troski o Kościół książka amerykańskiego teologa, opisująca słabości duchowieństwa w USA ujawnione przez media w 2002 r. Inne jego książki: Listy do młodego katolika oraz Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga

 • Autostrada do wiecznego zatracenia katolików niepraktykujących? Ks. Sebastian Józef Kępa Książka traktuje o postawie tzw. osób wierzących niepraktykujących.

 • O rozwoju doktryny chrześcijańskiej Bł. Kard. J.H. Newman, To udokumentowanie poszukiwań intelektualnych anglikanina, na podstawie której przeszedł na katolicyzm i został kardynałem. Ukazuje, że jedynie w Kościele katolickim jest pełnia łaski i prawdy. Lektura trudna, ale ważna dla katolika!

 • Iota unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku Amerio Romano. Są to opracowania bardzo trudne, ale rzetelne i godne uwagi.

 • Warto również nabyć dawny Katechizm katolicki kard. P. Gasparriego w formie pytań i odpowiedzi. Zawiera uzasadnienie do każdej odpowiedzi w formie cytatów z dzieł Ojców Kościoła i Soborów.
  http://www.liturgia.bydgoszcz.pl/site_media/content/katechizm.pdf

 • Spośród innych katechizmów - również w formie pytań i odpowiedzi, polecam Katechizm św. Piusa X. Vademecum katolika wyd. w Sandomierzu oraz Katolicki Katechizm Ludowy o. Franciszka Spirago (3 części). Ten dawny katechizm jest niezwykle bogaty w treści.

 • Niech jaśnieje światło Boże. Duchowa wizja Ojca Świętego Benedykta XVI, Moynihan jako jeden z czołowych watykanistów przedstawia krótką biografię papieża oraz jego najciekawsze myśli. Raport o stanie wiary Kard. J. Ratzinger, Wywiad przeprowadzony w 1988 r., w którym to kardynał przedstawia problemy współczesnego Kościoła.

 • Od kapłana szatana do apostoła różańca Biografia bł. Bartłomieja Longo. Świadectwo nawrócenia. Św. Jan Paweł II nazwał go "wzorem dla współczesnych katolików"

INNE

 • Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach Ks. Z. Skarżyński;

 • Nadzieja umiera ostatnia Halina Birenbaum, Wstrząsające świadectwo Żydówki, która jako nastolatka przeżyła podczas wojny warszawskie getto i cztery obozy koncentracyjne!

 • Proboszcz z Ars Francis Trochu. To jedna z najlepszych biografii św. Proboszcza.

 • Kazania św. Jana Marii Vianney Kazania proboszcza z Ars czytane są dziś przez wielu katolików. Zawierają uderzający radykalizm.
  http://www.echochrystusakrola.org/assets/files/2011-08/sw_jan_vianney_kazania.pdf

 • Dekalog. Dzieła zebrane biskupa Thamera Totha

 • Święty Tomasz na nowo odczytany S. Swieżawski, wyd. W drodze, Dziełko wybitnego filozofa, przyjaciela Jana Pawła II streszczające naukę jednego z największych filozofów i teologów wszechczasów - św. Tomasza z Akwinu. Bardzo przystępny i przejrzysty język. Piękna lektura dla lubiących filozofię.

 • Silniejszy od nienawiści Tim Guenard, Znak, Kraków 2003, Książka jest poruszającym świadectwem nawrócenia. 

 • Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy. Jak być konsekwentnym i unikać półśrodków Bill Hybels