O mnie

Jestem kapłanem rzymsko-katolickim ur. 6 czerwca 1983 r. Ukończyłem Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu w 2008 r. w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W niej pełniłem przez 13 lat posługę wikariusza w czterech parafiach, katechety w szkole oraz obrońcy węzła małżeńskiego w sądzie kościelnym. Dn. 20 IV 2017 r. ukończyłem studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską (licencjat kościelny) pt.: "Funkcja administracyjna biskupa diecezjalnego w kierowaniu Kościołem partykularnym według Kodeksu Jana Pawła II". Dn. 26 marca 2021 r. obroniłem rozprawę doktorską pt. "Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego. Obrzędy liturgii i pozycja prawna wspólnot po II Soborze Watykańskim", uzyskując tytuł doktora prawa kanonicznego. 25 sierpnia 2021 r. za zgodą najwyższych przełożonych rozpocząłem czas postulatu (probacji) w Bractwie Kapłańskim Świętego Piotra (FSSP). Obecnie posługuję w Krakowie i w Gorzowie Wlkp., gdzie - na prośbę biskupa miejsca - jestem odpowiedzialny za środowisko wiernych przywiązanych do dawnej liturgii oraz piastuję urząd sędziego kościelnego w sądzie biskupim. Moją pasją jest także pisanie i głoszenie kazań, prowadzenie rekolekcji, praca z dziećmi i młodzieżą oraz pomaganie ludziom w drodze do poznania Boga i Jego Kościoła m.in. poprzez kierownictwo duchowe.

Kanał na you tube - INTERNETOWA AMBONA: https://www.youtube.com/channel/UCPW3cxJTurunvQKBphGiUlQ/videos
Kanał na Gloria.tv: https://gloria.tv/Ks.%20Dawid%20Pietras

Strona tradycji liturgicznej w Gorzowie Wlkp.: http://mszatrydencka-lubuskie.pl/

Z kapł. błog.
Ks. Dawid Pietras